Je begrijpt je kind pas echt als hij zich door jou begrepen voelt

Praktijk aanZET is een laagdrempelige praktijk voor begeleiding, coaching en therapie bij gedragsproblemen en emotionele problemen.

De aanzet die met de coaching en begeleiding wordt gegeven, is kortdurend en oplossingsgericht. De focus is op het naar boven halen van krachten en oplossingen die al aanwezig zijn, om een antwoord te hebben op de problemen in het gedrag waar de hulpvraag op gericht is.

Praktijk aanZET is er voor kinderen, pubers, jong volwassenen (6 -25 jaar) en ouders die weer aan ZET willen zijn in hun leven en hiervoor even een ‘zetje’ in de goede richting nodig hebben.

Kinderen uit alle windstreken groeien op zoals een klimop tegen een muur groeit, met behulp van volwassenen die hun zowel steun als weerstand bieden. — Fernando Savater